Gương bát quái bằng đồng phong thủy chấn trạch 18cm, gương cầu lõm, bán gương cầu lõm, giá gương cầu lõm

420,000

Gương bát quái treo cửa cổng nhà, gương cầu lõm.

Kích thước: Đk 18cm, dày 3mm.

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất đánh bóng phủ keo trong bảo vệ chống oxi hóa.

Support

Mô tả

Gương bát quái bằng đồng phong thủy chấn trạch 18cm, gương cầu lõm, bán gương cầu lõm, giá gương cầu lõm

Gương bát quái bằng đồng phong thủy chấn trạch 18cm. Gương bát quái treo cửa cổng nhà, gương cầu lõm.

Kích thước: Đk 18cm, dày 3mm.

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất đánh bóng phủ keo trong bảo vệ chống oxi hóa.

– Mặt trước gương bát quái.

Mặt trước được khắc 8 quẻ bát quái và tám phương vị Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn, Khảm, Cấn, Chấn.

langngheducdong.vn - gương cầu, gương bát quoái, gương cầu bằng đồng, gương cầu phong thủy
langngheducdong.vn – gương cầu, gương bát quoái, gương cầu bằng đồng, gương cầu phong thủy
langngheducdong.vn - gương cầu, gương bát quoái, gương cầu bằng đồng, gương cầu phong thủy
langngheducdong.vn – gương cầu, gương bát quoái, gương cầu bằng đồng, gương cầu phong thủy
langngheducdong.vn - gương cầu, gương bát quoái, gương cầu bằng đồng, gương cầu phong thủy
langngheducdong.vn – gương cầu, gương bát quoái, gương cầu bằng đồng, gương cầu phong thủy
langngheducdong.vn - gương cầu, gương bát quoái, gương cầu bằng đồng, gương cầu phong thủy
langngheducdong.vn – gương cầu, gương bát quoái, gương cầu bằng đồng, gương cầu phong thủy

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...