Đúc tượng đồng đức mẹ maria và chúa giesu, tượng thiên chúa, giá tượng chúa giesu, bán tượng chúa giesu, tượng chúa giesu cao 40cm, tượng đức mẹ

6,200,000

Bộ 3 tượng thiên chúa giáo bằng đồng vàng màu nâu

Kích thước: cao 40cm

Đúc đồng vàng thủ công mỹ nghệ làm màu nâu

Nhận đúc tượng thánh giá, tượng chúa giesu, tượng đúc mẹ theo yêu cầu của khách hàng

Support

Mô tả

Đúc tượng đồng đức mẹ maria và chúa giesu, tượng thiên chúa, giá tượng chúa giesu, bán tượng chúa giesu, tượng chúa giesu cao 40cm, tượng đức mẹ

Bộ 3 tượng thiên chúa giáo bằng đồng vàng màu nâu

Kích thước: cao 40cm

Đúc đồng vàng thủ công mỹ nghệ làm màu nâu

Nhận đúc tượng thánh giá, tượng chúa giesu, tượng đúc mẹ theo yêu cầu của khách hàng

langngheducdong.vn - tượng đồng đức mẹ maria và chúa giesu, tượng thiên chúa
langngheducdong.vn – tượng đồng đức mẹ maria và chúa giesu, tượng thiên chúa
langngheducdong.vn - tượng đồng đức mẹ maria và chúa giesu, tượng thiên chúa
langngheducdong.vn – tượng đồng đức mẹ maria và chúa giesu, tượng thiên chúa
langngheducdong.vn - tượng đồng đức mẹ maria và chúa giesu, tượng thiên chúa
langngheducdong.vn – tượng đồng đức mẹ maria và chúa giesu, tượng thiên chúa

 

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...