Đúc tượng chân dung, đúc tượng đồng, tượng đồng bán thân, điêu khắc tượng đồng, giá đúc tượng chân dung, đúc tượng theo yêu cầu

15,000,000

đúc tượng đồng, đúc đồng, đúc tạc tượng chân dung, đúc tượng chân dung bằng đồng, đúc tượng đồng,điêu khắc tượng chân dung, đúc tượng đồng truyền thần, đúc tượng theo yêu cầu

– Kích thước: 35cm, 40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 60cm

– Chất liệu: Thạch cao, đồng, Composite

– Thời gian: 30 ngày (có thể nhanh hơn nếu khách cần gấp)

Support

Mô tả

Đúc tượng chân dung, đúc tượng đồng, tượng đồng bán thân, điêu khắc tượng đồng, giá đúc tượng chân dung, đúc tượng theo yêu cầu

đúc tượng đồng, đúc đồng, đúc tạc tượng chân dung, đúc tượng chân dung bằng đồng, đúc tượng đồng,điêu khắc tượng chân dung, đúc tượng đồng truyền thần, đúc tượng theo yêu cầu

– Kích thước: 35cm, 40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 60cm

– Chất liệu: Thạch cao, đồng, Composite

– Thời gian: 30 ngày (có thể nhanh hơn nếu khách cần gấp)

langngheducdong.vn - Đúc tượng chân dung, đúc tượng đồng

langngheducdong.vn – Đúc tượng chân dung, đúc tượng đồng

langngheducdong.vn - Đúc tượng chân dung, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – Đúc tượng chân dung, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn - Đúc tượng chân dung, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – Đúc tượng chân dung, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn - Đúc tượng chân dung, đúc tượng đồng
langngheducdong.vn – Đúc tượng chân dung, đúc tượng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...