Đức phật liên hoa sanh, tượng liên hoa sanh bằng đồng, Tượng phật cao 30cm, giá tượng liên hoa sanh, bán tượng liên hoa sanh

1,950,000

Tượng phật liên hoa cao 30cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Kích thước: cao 30cm trọng lượng khoảng 2.5kg.

Support

Mô tả

Đức phật liên hoa sanh, tượng liên hoa sanh bằng đồng, Tượng phật cao 30cm, giá tượng liên hoa sanh, bán tượng liên hoa sanh

Tượng phật liên hoa cao 30cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng.

Kích thước: cao 30cm trọng lượng khoảng 2.5kg.

langngheducdong.vn - Đức phật liên hoa sanh, tượng liên hoa sanh bằng đồng, Tượng phật cao 30cm
langngheducdong.vn – Đức phật liên hoa sanh, tượng liên hoa sanh bằng đồng, Tượng phật cao 30cm
langngheducdong.vn - Đức phật liên hoa sanh, tượng liên hoa sanh bằng đồng, Tượng phật cao 30cm
langngheducdong.vn – Đức phật liên hoa sanh, tượng liên hoa sanh bằng đồng, Tượng phật cao 30cm
langngheducdong.vn - Đức phật liên hoa sanh, tượng liên hoa sanh bằng đồng, Tượng phật cao 30cm
langngheducdong.vn – Đức phật liên hoa sanh, tượng liên hoa sanh bằng đồng, Tượng phật cao 30cm
langngheducdong.vn - Đức phật liên hoa sanh, tượng liên hoa sanh bằng đồng, Tượng phật cao 30cm
langngheducdong.vn – Đức phật liên hoa sanh, tượng liên hoa sanh bằng đồng, Tượng phật cao 30cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...