Đúc ngai thờ bằng đồng cho nhà thờ họ, đình chùa, từ đường, đền thờ, đúc đồng, ngai thờ bằng đồng, giá đúc ngai thờ, giá bán ngai thờ

30,000,000

Ngai đồng vai rồng đúc nguyên khối, hoa văn cổ tinh xảo trên khắp ngai. Ngai thờ trong chùa, đình làng, nhà thờ, đền điện…

Kích thước ngai thờ: 60cm,70cm,80cm,1m,1,2m,2m

Chất liệu bằng đồng đúc nguyên khối

Nhận đúc ngai đồng, đúc đồng thờ cúng, đúc đồ thờ bằng đồng theo yêu cầu của khách hàng.

Support

Mô tả

Đúc ngai thờ bằng đồng cho nhà thờ họ, đình chùa, từ đường, đền thờ, đúc đồng, ngai thờ bằng đồng, giá đúc ngai thờ, giá bán ngai thờ

Ngai đồng vai rồng đúc nguyên khối, hoa văn cổ tinh xảo trên khắp ngai. Ngai thờ trong chùa, đình làng, nhà thờ, đền điện…

Kích thước ngai thờ: 60cm,70cm,80cm,1m,1,2m,2m

Chất liệu bằng đồng đúc nguyên khối

Nhận đúc ngai đồng, đúc đồng thờ cúng, đúc đồ thờ bằng đồng theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn - Ngai đồng vai rồng đúc nguyên khối, hoa văn cổ tinh xảo trên khắp ngai
langngheducdong.vn – Ngai đồng vai rồng đúc nguyên khối, hoa văn cổ tinh xảo trên khắp ngai
langngheducdong.vn - Ngai đồng vai rồng đúc nguyên khối, hoa văn cổ tinh xảo trên khắp ngai
langngheducdong.vn – Ngai đồng vai rồng đúc nguyên khối, hoa văn cổ tinh xảo trên khắp ngai
langngheducdong.vn - Đúc ngai thờ bằng đồng cho nhà thờ họ, đình chùa, từ đường
langngheducdong.vn – Đúc ngai thờ bằng đồng cho nhà thờ họ, đình chùa, từ đường
langngheducdong.vn - Đúc ngai thờ bằng đồng cho nhà thờ họ, đình chùa, từ đường
langngheducdong.vn – Đúc ngai thờ bằng đồng cho nhà thờ họ, đình chùa, từ đường

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...