Đỉnh trầm,nắp nghê,bách niên,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng, giá bán đỉnh xông trầm, bán đỉnh xông trầm, giá đỉnh xông trầm

720,000

Đỉnh trầm,nắp nghê, đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 15cm, đường kính bầu 10cm, ngang quai 16cm

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

Màu sắc: ten màu đồng cũ giả cổ

trọng lượng khoảng 1kg

Support

Mô tả

Đỉnh trầm,nắp nghê,bách niên,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng, giá bán đỉnh xông trầm, bán đỉnh xông trầm, giá đỉnh xông trầm

Đỉnh trầm,nắp nghê, đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 15cm, đường kính bầu 10cm, ngang quai 16cm

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối

Màu sắc: ten màu đồng cũ giả cổ

trọng lượng khoảng 1kg

langngheducdong.vn - Đỉnh trầm,nắp nghê,bách niên
langngheducdong.vn – Đỉnh trầm,nắp nghê,bách niên
langngheducdong.vn - Đỉnh trầm,nắp nghê,bách niên
langngheducdong.vn – Đỉnh trầm,nắp nghê,bách niên
langngheducdong.vn - Đỉnh trầm,nắp nghê,bách niên
langngheducdong.vn – Đỉnh trầm,nắp nghê,bách niên

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...