Đỉnh trầm nắp Quan Âm Bồ Tát bằng đồng giả cổ đk 10cm, bán xông trầm, giá xông trầm, giá bán xông trầm, đỉnh trầm

650,000

Đỉnh trầm,nắp Phật Bà,Quan Âm,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 15cm đường kính 11.5cm, trọng lượng khoảng 1kg.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

Support

Mô tả

Đỉnh trầm nắp Quan Âm Bồ Tát bằng đồng giả cổ đk 10cm, bán xông trầm, giá xông trầm, giá bán xông trầm, đỉnh trầm

Đỉnh trầm,nắp Phật Bà,Quan Âm,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 15cm đường kính 11.5cm, trọng lượng khoảng 1kg.

Chất liệu: Đồng vàng đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng

langngheducdong.vn - đỉnh trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm bằng đồng
langngheducdong.vn – đỉnh trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm bằng đồng
langngheducdong.vn - đỉnh trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm bằng đồng
langngheducdong.vn – đỉnh trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm bằng đồng
langngheducdong.vn - đỉnh trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm bằng đồng
langngheducdong.vn – đỉnh trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm bằng đồng
langngheducdong.vn - đỉnh trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm bằng đồng
langngheducdong.vn – đỉnh trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...