Đỉnh trầm nắp Phật dilac,đỉnh xông trầm đốt trầm bằng đồng, giá bán đỉnh trầm, bán đỉnh trầm, giá đỉnh trầm

920,000

Đỉnh trầm,nắp phật dilac, đỉnh xông trầm, đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 21cm, ngang 17cm, rộng 13cm

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng mẫu chảy.

trọng lượng khoảng 1.5kg

Support

Mô tả

Đỉnh trầm nắp Phật dilac,đỉnh xông trầm đốt trầm bằng đồng, giá bán đỉnh trầm, bán đỉnh trầm, giá đỉnh trầm

Đỉnh trầm,nắp phật dilac, đỉnh xông trầm, đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 21cm, ngang 17cm, rộng 13cm

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng mẫu chảy.

trọng lượng khoảng 1.5kg

langngheducdong.vn - đỉnh trầm, đỉnh xông trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm
langngheducdong.vn – đỉnh trầm, đỉnh xông trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm
langngheducdong.vn - đỉnh trầm, đỉnh xông trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm
langngheducdong.vn – đỉnh trầm, đỉnh xông trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm
langngheducdong.vn - đỉnh trầm, đỉnh xông trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm
langngheducdong.vn – đỉnh trầm, đỉnh xông trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm
langngheducdong.vn - đỉnh trầm, đỉnh xông trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm
langngheducdong.vn – đỉnh trầm, đỉnh xông trầm, đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh trầm

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...