đỉnh trầm búp sen bằng đồng giả cổ, xông trầm hoa sen, đồ đốt trầm giả cổ, đồ đốt trầm bằng đồng

560,000

đỉnh trầm búp sen bằng đồng giả cổ bằng đồng

kích thước: cao 10cm đường kính bầu 14cm

trọng lượng khoảng 800g

Chất liệu: Đồng vàng.

Support

Mô tả

đỉnh trầm búp sen bằng đồng giả cổ, xông trầm hoa sen, đồ đốt trầm giả cổ, đồ đốt trầm bằng đồng

đỉnh trầm búp sen bằng đồng giả cổ bằng đồng

kích thước: cao 10cm đường kính bầu 14cm

trọng lượng khoảng 800g

Chất liệu: Đồng vàng.

langngheducdong.vn - đồ xông trầm, mẫu xông trầm bằng đồng, xông trầm hình hoa sen
langngheducdong.vn – đồ xông trầm, mẫu xông trầm bằng đồng, xông trầm hình hoa sen
langngheducdong.vn - đồ xông trầm, mẫu xông trầm bằng đồng, xông trầm hình hoa sen
langngheducdong.vn – đồ xông trầm, mẫu xông trầm bằng đồng, xông trầm hình hoa sen
langngheducdong.vn - đồ xông trầm, mẫu xông trầm bằng đồng, xông trầm hình hoa sen
langngheducdong.vn – đồ xông trầm, mẫu xông trầm bằng đồng, xông trầm hình hoa sen

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...