đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương cao 18cm, giá xông trầm bằng đồng, bán xông trầm bằng đồng, đỉnh đốt trầm

800,000

đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương, đỉnh đốt trầm xông trầm bằng đồng cao 18cm.

Kích thước: cao 18cm, đk 13cm.

Chất liệu: đồng vàng đúc khuôn vỏ mỏng liền khối

trọng lượng khoảng 1.3kg

Support

Mô tả

đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương cao 18cm, giá xông trầm bằng đồng, bán xông trầm bằng đồng, đỉnh đốt trầm

đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương, đỉnh đốt trầm xông trầm bằng đồng cao 18cm.

Kích thước: cao 18cm, đk 13cm.

Chất liệu: đồng vàng đúc khuôn vỏ mỏng liền khối

trọng lượng khoảng 1.3kg

langngheducdong.vn - đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương cao 18cm
langngheducdong.vn – đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương cao 18cm
langngheducdong.vn - đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương cao 18cm
langngheducdong.vn – đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương cao 18cm
langngheducdong.vn - đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương cao 18cm
langngheducdong.vn – đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương cao 18cm
langngheducdong.vn - đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương cao 18cm
langngheducdong.vn – đỉnh song long chầu nguyệt đốt trầm hương cao 18cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...