Đỉnh đốt trầm nắp nghê 12 con giáp, bán đỉnh đốt trầm, giá đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh xông trầm

750,000

Đỉnh trầm,nắp nghê,12 con giáp,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 15cm, đường kính bầu 11cm, đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ.

Support

Mô tả

Đỉnh đốt trầm nắp nghê 12 con giáp, bán đỉnh đốt trầm, giá đỉnh đốt trầm, mẫu đỉnh xông trầm

Đỉnh trầm,nắp nghê,12 con giáp,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Kích thước: Cao 15cm, đường kính bầu 11cm, đúc công nghệ khuôn vỏ mỏng liền khối.

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ.

langngheducdong.vn - Đỉnh trầm,nắp nghê,12 con giáp,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng
langngheducdong.vn – Đỉnh trầm,nắp nghê,12 con giáp,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng
langngheducdong.vn - Đỉnh trầm,nắp nghê,12 con giáp,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng
langngheducdong.vn – Đỉnh trầm,nắp nghê,12 con giáp,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng
langngheducdong.vn - Đỉnh trầm,nắp nghê,12 con giáp,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng
langngheducdong.vn – Đỉnh trầm,nắp nghê,12 con giáp,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng
langngheducdong.vn - Đỉnh trầm,nắp nghê,12 con giáp,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng
langngheducdong.vn – Đỉnh trầm,nắp nghê,12 con giáp,đỉnh xông trầm,đỉnh đồng xông trầm,đỉnh thờ cúng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...