Đỉnh đồng thờ cúng, đỉnh song long chầu nguyệt, đỉnh thờ đỉnh hương, đỉnh đồng vàng 140cm, giá bán đỉnh đồng, giá đỉnh thờ

40,000,000

Đỉnh Đồng thờ cúng,đỉnh Song Long Chầu nguyệt, đỉnh thờ, đỉnh hương cúng tiến đền chùa miếu mạo

Cao:  140cm trọng lượng khoảng 120kg

Chất liệu: đồng hun và đồng vàng

Support

Mô tả

Đỉnh đồng thờ cúng, đỉnh song long chầu nguyệt, đỉnh thờ đỉnh hương, đỉnh đồng vàng 140cm, giá bán đỉnh đồng, giá đỉnh thờ

Đỉnh Đồng thờ cúng,đỉnh Song Long Chầu nguyệt, đỉnh thờ, đỉnh hương cúng tiến đền chùa miếu mạo

Cao:  140cm trọng lượng khoảng 120kg

Chất liệu: đồng hun và đồng vàng

Đỉnh đồng được sản xuất bằng công nghệ đúc đồng, hoàn toàn thủ công chạm tinh xảo, dùng trang trí Bàn thờ, điện thờ, nhà thờ … sẽ trang trọng hơn khi bày trí bộ đỉnh thờ giả cổ này.Ngoài ra quý vị khi mua thêm: bát hương, đôi lọ hoa, ống nhang, ngai ly, đèn thờ …sẽ tính thêm theo giá như trong mục Đồ Thờ Cúng

langngheducdong.vn - đỉnh song long chầu nguyệt, đỉnh thờ đỉnh hương, đỉnh đồng vàng 140cm
langngheducdong.vn – đỉnh song long chầu nguyệt, đỉnh thờ đỉnh hương, đỉnh đồng vàng 140cm
langngheducdong.vn - đỉnh song long chầu nguyệt, đỉnh thờ đỉnh hương, đỉnh đồng vàng 140cm
langngheducdong.vn – đỉnh song long chầu nguyệt, đỉnh thờ đỉnh hương, đỉnh đồng vàng 140cm
langngheducdong.vn - đỉnh song long chầu nguyệt, đỉnh thờ đỉnh hương, đỉnh đồng vàng 140cm
langngheducdong.vn – đỉnh song long chầu nguyệt, đỉnh thờ đỉnh hương, đỉnh đồng vàng 140cm
langngheducdong.vn - đỉnh song long chầu nguyệt, đỉnh thờ đỉnh hương, đỉnh đồng vàng 140cm
langngheducdong.vn – đỉnh song long chầu nguyệt, đỉnh thờ đỉnh hương, đỉnh đồng vàng 140cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...