đỉnh đồng đúc chữ Vạn, một đôi hạc và một đôi chân nến, Bộ đỉnh chữ vạn 65cm, bán đỉnh đồng, giá bán đỉnh đồng, bán bộ đỉnh đồng

9,850,000

đỉnh đồng đúc chữ Vạn, một đôi hạc và một đôi chân nến

đỉnh đồng Được mài nhẵn nhụi bằng giấy ráp mịn , để nguyên bản màu sắc của đồng thủ công tinh xảo.

Kích thước: Cao chính xác 62cm.

trọng lượng bộ ngữ sự đỉnh hạc nến khoảng 32kg.

bộ đỉnh ngũ sự gồm 1 đỉnh + 2 hạc hoặc 2 đèn nến.

Support

Mô tả

đỉnh đồng đúc chữ Vạn, một đôi hạc và một đôi chân nến, Bộ đỉnh chữ vạn 65cm, bán đỉnh đồng, giá bán đỉnh đồng, bán bộ đỉnh đồng

đỉnh đồng đúc chữ Vạn, một đôi hạc và một đôi chân nến

đỉnh đồng Được mài nhẵn nhụi bằng giấy ráp mịn , để nguyên bản màu sắc của đồng thủ công tinh xảo.

Kích thước: Cao chính xác 62cm.

trọng lượng bộ ngữ sự đỉnh hạc nến khoảng 32kg.

bộ đỉnh ngũ sự gồm 1 đỉnh + 2 hạc hoặc 2 đèn nến.

langngheducdong.vn - một đôi hạc và một đôi chân nến, Bộ đỉnh chữ vạn 65cm
langngheducdong.vn – một đôi hạc và một đôi chân nến, Bộ đỉnh chữ vạn 65cm
langngheducdong.vn - một đôi hạc và một đôi chân nến, Bộ đỉnh chữ vạn 65cm
langngheducdong.vn – một đôi hạc và một đôi chân nến, Bộ đỉnh chữ vạn 65cm
langngheducdong.vn - một đôi hạc và một đôi chân nến, Bộ đỉnh chữ vạn 65cm
langngheducdong.vn – một đôi hạc và một đôi chân nến, Bộ đỉnh chữ vạn 65cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...