đỉnh bóng độc nghê, đỉnh chân guột 45cm, đồ đồng trang trí, đỉnh đồng xông trầm

6,500,000

Đỉnh tròn bày phòng khách, đỉnh đồng vàng độc nghê

Kích thước: cao 45cm, trọng lượng khoảng 15kg đúc đồng thủ công mỹ nghệ.

nhận đúc đồng, đúc đồ thờ cúng bằng đồng, đỉnh đồng lư hương, bát hương lọ hoa,…

Support

Mô tả

đỉnh bóng độc nghê, đỉnh chân guột 45cm, đồ đồng trang trí, đỉnh đồng xông trầm

Đỉnh tròn bày phòng khách, đỉnh đồng vàng độc nghê

Kích thước: cao 45cm, trọng lượng khoảng 15kg đúc đồng thủ công mỹ nghệ.

nhận đúc đồng, đúc đồ thờ cúng bằng đồng, đỉnh đồng lư hương, bát hương lọ hoa,…

Nhận làm hàng đặt theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn - đỉnh bóng độc nghê, đỉnh chân guột 45cm, đồ đồng trang trí, đỉnh đồng xông trầm
langngheducdong.vn – đỉnh bóng độc nghê, đỉnh chân guột 45cm, đồ đồng trang trí, đỉnh đồng xông trầm
đúc đồng, đúc đồ thờ cúng bằng đồng, đỉnh đồng lư hương, bát hương lọ hoa,...
đúc đồng, đúc đồ thờ cúng bằng đồng, đỉnh đồng lư hương, bát hương lọ hoa,…
langngheducdong.vn - đỉnh bóng độc nghê, đỉnh chân guột 45cm, đồ đồng trang trí, đỉnh đồng xông trầm
langngheducdong.vn – đỉnh bóng độc nghê, đỉnh chân guột 45cm, đồ đồng trang trí, đỉnh đồng xông trầm
langngheducdong.vn - đỉnh bóng độc nghê, đỉnh chân guột 45cm, đồ đồng trang trí, đỉnh đồng xông trầm
langngheducdong.vn – đỉnh bóng độc nghê, đỉnh chân guột 45cm, đồ đồng trang trí, đỉnh đồng xông trầm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...