Cuốn Thư câu đối Đức Lưu Quang bằng đồng đỏ 1m76, giá bộ cuốn thư, bán bộ cuốn thư, cuốn thư mạ chữ vàng

15,500,000

Cuốn Thư,Hoành Phi,Đức Lưu Quang,hoành phi song long,cuốn thư rồng chầu

Chất liệu đồng đỏ dầy 1.2ly, mạ chữ vàng 24k.

Kích thước: 1m76x90cm.

Support

Mô tả

Cuốn Thư câu đối Đức Lưu Quang bằng đồng đỏ 1m76, giá bộ cuốn thư, bán bộ cuốn thư, cuốn thư mạ chữ vàng

Cuốn Thư,Hoành Phi,Đức Lưu Quang,hoành phi song long,cuốn thư rồng chầu

Chất liệu đồng đỏ dầy 1.2ly, mạ chữ vàng 24k.

Kích thước: 1m76x90cm.

Nội dung chạm Đức Lưu Quang, cuốn thư rồng chầu mặt nguyệt, câu đối dạng ốp cột. trọng lượng cả bộ khoảng 20kg.

langngheducdong.vn - cuốn thư câu đối đồng đỏ dày 1.2ly chữ mạ vàng 24K
langngheducdong.vn – cuốn thư câu đối đồng đỏ dày 1.2ly chữ mạ vàng 24K
langngheducdong.vn - cuốn thư câu đối đồng đỏ dày 1.2ly chữ mạ vàng 24K
langngheducdong.vn – cuốn thư câu đối đồng đỏ dày 1.2ly chữ mạ vàng 24K
langngheducdong.vn - cuốn thư câu đối đồng đỏ dày 1.2ly chữ mạ vàng 24K
langngheducdong.vn – cuốn thư câu đối đồng đỏ dày 1.2ly chữ mạ vàng 24K
langngheducdong.vn - cuốn thư câu đối đồng đỏ dày 1.2ly chữ mạ vàng 24K
langngheducdong.vn – cuốn thư câu đối đồng đỏ dày 1.2ly chữ mạ vàng 24K

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...