Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông đồng bày đình chùa miếu điện, chuông bát 18cm

2,350,000

Chuông đồng vàng chuông đồng thỉnh kinh

Chất liệu: Đồng vàng

Màu sắc: Màu vàng

Đường kính miệng: 18cm

Support

Mô tả

Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông đồng bày đình chùa miếu điện, chuông bát 18cm

Chuông đồng vàng chuông đồng thỉnh kinh

Chất liệu: Đồng vàng

Màu sắc: Màu vàng

Đường kính miệng: 18cm

Sản phẩm gồm: Bệ kê chuông và dùi gõ

langngheducdong.vn - đồ đồng thờ cúng, đồ phong thủy, đồ trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn – đồ đồng thờ cúng, đồ phong thủy, đồ trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn - đồ đồng thờ cúng, đồ phong thủy, đồ trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn – đồ đồng thờ cúng, đồ phong thủy, đồ trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn - đồ đồng thờ cúng, đồ phong thủy, đồ trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn – đồ đồng thờ cúng, đồ phong thủy, đồ trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn - đồ đồng thờ cúng, đồ phong thủy, đồ trang trí bằng đồng
langngheducdong.vn – đồ đồng thờ cúng, đồ phong thủy, đồ trang trí bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...