Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông bát, giá bán chuông bán, giá chuông bát, giá chuông đồng

1,050,000

Chuông ngửa, chuông bát, chuông tụng kinh, chuông đồng bày đình chùa miếu điện, tư gia.

Chất liệu: Đồng thanh khiết

Màu sắc: Màu vàng sáng

Đường kính: 12.7cm(5 inch).

Sản phẩm gồm: Bệ kê chuông và dùi gõ.

Support

Mô tả

Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông bát, giá bán chuông bán, giá chuông bát, giá chuông đồng

Chuông ngửa, chuông bát, chuông tụng kinh, chuông đồng bày đình chùa miếu điện, tư gia.

Chất liệu: Đồng thanh khiết

Màu sắc: Màu vàng sáng

Đường kính: 12.7cm(5 inch).

Sản phẩm gồm: Bệ kê chuông và dùi gõ.

langngheducdong.vn - Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông bát
langngheducdong.vn – Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông bát
langngheducdong.vn - Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông bát
langngheducdong.vn – Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông bát
langngheducdong.vn - Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông bát
langngheducdong.vn – Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông bát
langngheducdong.vn - Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông bát
langngheducdong.vn – Chuông đồng vàng, chuông đẩu, chuông ngửa, chuông tụng kinh, chuông bát

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...