Chuông đồng, cao 15cm, chuông cỡ nhỏ – Chuông dùng trong đền chùa, nhà thờ, điện thờ, bán chuông đồng, giá chuông đồng, giá bán chuông đồng

870,000

Chuông đồng, chuông giá gỗ, chuông nhỏ, chuônng, chuông dùng trong nhà thờ, nhà chùa, đại từ đường

Quả chuông nhỏ: Đường kính 10cm, cao 15cm, chuông đúc bằng đồng vàng

Chuông kêu ngân nga, thanh âm chuẩn.

Support

Mô tả

Chuông đồng, chuông giá gỗ, chuông nhỏ, chuônng, chuông dùng trong nhà thờ, nhà chùa, đại từ đường

Quả chuông nhỏ: Đường kính 10cm, cao 15cm, màu vàng

Chuông kêu ngân nga, thanh âm chuẩn. đúc bằng đồng vàng cát tút

Sản phẩn có giá gỗ treo

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...