Cặp tượng rồng ngựa gậy như ý, tượng phong thủy, long mã bằng đồng

2,350,000

ộ tượng rồng ngựa gậy như ý bằng đồng

Kích thước: cao 25cm, ngang 31cm trọng lượng khoảng 4kg

Sản phẩm đúc liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng

Nhận đúc đồ phong thủy bằng đồng theo yêu cầu của khách hàng

 

Support

Mô tả

Cặp tượng rồng ngựa gậy như ý, tượng phong thủy, long mã bằng đồng

Bộ tượng rồng ngựa gậy như ý bằng đồng

Kích thước: cao 25cm, ngang 31cm trọng lượng khoảng 4kg

Sản phẩm đúc liền khối công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng

Nhận đúc đồ phong thủy bằng đồng theo yêu cầu của khách hàng

 

langngheducdong.vn - Cặp tượng rồng ngựa gậy như ý, tượng phong thủy, long mã bằng đồng
langngheducdong.vn – Cặp tượng rồng ngựa gậy như ý, tượng phong thủy, long mã bằng đồng
langngheducdong.vn - Cặp tượng rồng ngựa gậy như ý, tượng phong thủy, long mã bằng đồng
langngheducdong.vn – Cặp tượng rồng ngựa gậy như ý, tượng phong thủy, long mã bằng đồng
langngheducdong.vn - Cặp tượng rồng ngựa gậy như ý, tượng phong thủy, long mã bằng đồng
langngheducdong.vn – Cặp tượng rồng ngựa gậy như ý, tượng phong thủy, long mã bằng đồng
langngheducdong.vn - Cặp tượng rồng ngựa gậy như ý, tượng phong thủy, long mã bằng đồng
langngheducdong.vn – Cặp tượng rồng ngựa gậy như ý, tượng phong thủy, long mã bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...