Bộ ngũ sự, bộ Đỉnh Đồng Đúc Nổi, đỉnh Hình Dơi Ngậm Tiền Và 3 Chữ Phúc Lộc Thọ, giá bán đỉnh đồng, giá bộ đỉnh đồng

12,800,000

BỘ đỉnh dơi ngậm tiền cao 68cm, bộ ngũ sự đỉnh hạc nến

Đỉnh đồng vàng mẫu dơi ngậm tiền cổ đỉnh đúc nỏi chữ phúc lộc thọ

Đỉnh thủ công khuôn đất đúc bằng đồng vàng thủ công mỹ nghệ, bộ ngũ sự hun nâu

Trọng lượng cả bộ khoảng 40kg

Support

Mô tả

Bộ ngũ sự, bộ Đỉnh Đồng Đúc Nổi, đỉnh Hình Dơi Ngậm Tiền Và 3 Chữ Phúc Lộc Thọ, giá bán đỉnh đồng, giá bộ đỉnh đồng

BỘ đỉnh dơi ngậm tiền cao 68cm, bộ ngũ sự đỉnh hạc nến

Đỉnh đồng vàng mẫu dơi ngậm tiền cổ đỉnh đúc nỏi chữ phúc lộc thọ

Đỉnh thủ công khuôn đất đúc bằng đồng vàng thủ công mỹ nghệ, bộ ngũ sự hun nâu

Trọng lượng cả bộ khoảng 40kg

langngheducdong.vn - đỉnh đồng, lư hương, đồ thờ cúng bằng đồng, đỉnh đồng vàng
langngheducdong.vn – đỉnh đồng, lư hương, đồ thờ cúng bằng đồng, đỉnh đồng vàng
langngheducdong.vn - đỉnh đồng, lư hương, đồ thờ cúng bằng đồng, đỉnh đồng vàng
langngheducdong.vn – đỉnh đồng, lư hương, đồ thờ cúng bằng đồng, đỉnh đồng vàng
langngheducdong.vn - đỉnh đồng, lư hương, đồ thờ cúng bằng đồng, đỉnh đồng vàng
langngheducdong.vn – đỉnh đồng, lư hương, đồ thờ cúng bằng đồng, đỉnh đồng vàng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...