Bộ đồ thờ cúng, đỉnh đồng song long ngũ sự, đại tự câu đối đồng vàng, giá bán bộ đỉnh thờ, giá bộ đồ thờ bằng đồng

13,700,000

BỘ đồ thờ gồm:

Đỉnh ngũ sự mẫu song long chầu nguyệt giả cổ cao 55cm

1 đỉnh + 2 hạc + 2 nến đúc đồng vàng hun nâu.

BỘ đại tự liền khung 60x155cm, câu đối 24x155cm đồng vàng nền đen đồng dầy 0.6ly.

Support

Mô tả

Bộ đồ thờ cúng, đỉnh đồng song long ngũ sự, đại tự câu đối đồng vàng, giá bán bộ đỉnh thờ, giá bộ đồ thờ bằng đồng

BỘ đồ thờ gồm:

Đỉnh ngũ sự mẫu song long chầu nguyệt giả cổ cao 55cm

1 đỉnh + 2 hạc + 2 nến đúc đồng vàng hun nâu.

BỘ đại tự liền khung 60x155cm, câu đối 24x155cm đồng vàng nền đen đồng dầy 0.6ly.

Thích hợp trang trí bàn thờ 176xm đến 197cm(chiều ngang bàn thờ nhé).

 

langngheducdong.vn -bộ đồ thờ cúng đồng vàng, đỉnh đồng, hạc đồng, đại tự câu đối
langngheducdong.vn -bộ đồ thờ cúng đồng vàng, đỉnh đồng, hạc đồng, đại tự câu đối
langngheducdong.vn -bộ đồ thờ cúng đồng vàng, đỉnh đồng, hạc đồng, đại tự câu đối
langngheducdong.vn -bộ đồ thờ cúng đồng vàng, đỉnh đồng, hạc đồng, đại tự câu đối
langngheducdong.vn -bộ đồ thờ cúng đồng vàng, đỉnh đồng, hạc đồng, đại tự câu đối
langngheducdong.vn -bộ đồ thờ cúng đồng vàng, đỉnh đồng, hạc đồng, đại tự câu đối
langngheducdong.vn -bộ đồ thờ cúng đồng vàng, đỉnh đồng, hạc đồng, đại tự câu đối
langngheducdong.vn -bộ đồ thờ cúng đồng vàng, đỉnh đồng, hạc đồng, đại tự câu đối

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...