bộ đỉnh đồng vàng bâu ngang, đỉnh ngũ sự 60cm, bộ đỉnh đồng vàng cao cấp, giá bộ đỉnh đồng vàng, bán bộ đỉnh đồng vàng

12,500,000

Đỉnh bâu ngang bằng đồng vàng – bâu rời

Đỉnh nghê đúc liền nắp đáy đỉnh ép chiện vuông.

Bộ ngũ sự gồm 1 đỉnh thân sòi bâu ngang cao 60cm, 2 hạc, 2 nến

Support

Mô tả

bộ đỉnh đồng vàng bâu ngang, đỉnh ngũ sự 60cm, bộ đỉnh đồng vàng cao cấp, giá bộ đỉnh đồng vàng, bán bộ đỉnh đồng vàng

Đỉnh bâu ngang bằng đồng vàng – bâu rời

Đỉnh nghê đúc liền nắp đáy đỉnh ép chiện vuông.

Bộ ngũ sự gồm 1 đỉnh thân sòi bâu ngang cao 60cm, 2 hạc, 2 nến

trọng lượng cả bộ khoảng 32kg. hàng đúc đồng thau thủ công mỹ nghệ của làng nghề(hàng kỹ)

 

langngheducdong.vn - đỉnh đồng, đỉnh đồng cao cấp, bộ đỉnh ngũ sự
langngheducdong.vn – đỉnh đồng, đỉnh đồng cao cấp, bộ đỉnh ngũ sự
langngheducdong.vn - đỉnh đồng, đỉnh đồng cao cấp, bộ đỉnh ngũ sự
langngheducdong.vn – đỉnh đồng, đỉnh đồng cao cấp, bộ đỉnh ngũ sự
langngheducdong.vn - đỉnh đồng, đỉnh đồng cao cấp, bộ đỉnh ngũ sự
langngheducdong.vn – đỉnh đồng, đỉnh đồng cao cấp, bộ đỉnh ngũ sự
langngheducdong.vn - đỉnh đồng, đỉnh đồng cao cấp, bộ đỉnh ngũ sự
langngheducdong.vn – đỉnh đồng, đỉnh đồng cao cấp, bộ đỉnh ngũ sự

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...