bộ đỉnh đồng thờ cúng bát giác hoa văn dơi phúc bát quái 60cm, bán bộ đỉnh đồng, giá bộ đỉnh đồng, giá bộ đỉnh bát giác

8,450,000

Bộ đỉnh đồng thờ cúng bát giác hoa văn dơi phúc bát quái. Bộ ngũ sự:

Kích thước: cao đỉnh 60cm. 2 hạc + 2 Nến( cao 50cm, hạc tính đến mỏ).

Bộ đỉnh thờ gia tiên gồm có 1 đỉnh bát giác đúc dơi đáo nhãn tiền, nắp đỉnh trang trí 8 quẻ bát quoái : càn, đoài, ly, chấn, cấn, khảm, tốn, khôn.

Trọng lượng bộ ngũ sự: khoảng 38-30kg.

Đỉnh đúc thủ công mỹ nghệ khuôn đất của làng nghề.

Support

Mô tả

bộ đỉnh đồng thờ cúng bát giác hoa văn dơi phúc bát quái 60cm, bán bộ đỉnh đồng, giá bộ đỉnh đồng, giá bộ đỉnh bát giác

Bộ đỉnh đồng thờ cúng bát giác hoa văn dơi phúc bát quái. Bộ ngũ sự:

Kích thước: cao đỉnh 60cm. 2 hạc + 2 Nến( cao 50cm, hạc tính đến mỏ).

Bộ đỉnh thờ gia tiên gồm có 1 đỉnh bát giác đúc dơi đáo nhãn tiền, nắp đỉnh trang trí 8 quẻ bát quoái : càn, đoài, ly, chấn, cấn, khảm, tốn, khôn.

Trọng lượng bộ ngũ sự: khoảng 38-30kg.

Đỉnh đúc thủ công mỹ nghệ khuôn đất của làng nghề.

langngheducdong.vn - đỉnh đồng, mẫu đỉnh bát giác, bộ đỉnh 60cm
langngheducdong.vn – đỉnh đồng, mẫu đỉnh bát giác, bộ đỉnh 60cm
langngheducdong.vn - đỉnh đồng, mẫu đỉnh bát giác, bộ đỉnh 60cm
langngheducdong.vn – đỉnh đồng, mẫu đỉnh bát giác, bộ đỉnh 60cm
langngheducdong.vn - đỉnh đồng, mẫu đỉnh bát giác, bộ đỉnh 60cm
langngheducdong.vn – đỉnh đồng, mẫu đỉnh bát giác, bộ đỉnh 60cm
langngheducdong.vn - đỉnh đồng, mẫu đỉnh bát giác, bộ đỉnh 60cm
langngheducdong.vn – đỉnh đồng, mẫu đỉnh bát giác, bộ đỉnh 60cm

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...