Bộ đại tự khung đồng vàng nguyên chất 1m35, bán cuốn thư câu đối, giá bán hoành phi, giá bán cuốn thư

4,200,000

Bộ đại tự khung đồng, đồng vàng nền đen đồng dầy 0.6ly.

Đại tự khung nền đen Chữ thúc nổi khổ chữ cao 23cm.

nền sơn đen dệt gấm, sản phẩm thích hợp trang trí nhà chung cư ban thờ từ 127 đến 155cm.

Support

Mô tả

Bộ đại tự khung đồng vàng nguyên chất 1m35, bán cuốn thư câu đối, giá bán hoành phi, giá bán cuốn thư

Đại Tự, hoành phi câu đối (dạng đại tự) Kích thước 53x135cm, câu đối 22cmx135cmChạm đồng liền Nội dung: Đức Lưu Quang Câu đối: Tổ tông công đức thiên niên thịnh –  tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh

Bộ đại tự khung đồng, đồng vàng nền đen đồng dầy 0.6ly.

Đại tự khung nền đen Chữ thúc nổi khổ chữ cao 23cm.

nền sơn đen dệt gấm, sản phẩm thích hợp trang trí nhà chung cư ban thờ từ 127 đến 155cm.

langngheducdong.vn - đại tự, cuốn thư, câu đối, bộ đồ thờ cúng bằng đồng, bán đồ thờ
langngheducdong.vn – đại tự, cuốn thư, câu đối, bộ đồ thờ cúng bằng đồng, bán đồ thờ
langngheducdong.vn - đại tự, cuốn thư, câu đối, bộ đồ thờ cúng bằng đồng, bán đồ thờ
langngheducdong.vn – đại tự, cuốn thư, câu đối, bộ đồ thờ cúng bằng đồng, bán đồ thờ
langngheducdong.vn - đại tự, cuốn thư, câu đối, bộ đồ thờ cúng bằng đồng, bán đồ thờ
langngheducdong.vn – đại tự, cuốn thư, câu đối, bộ đồ thờ cúng bằng đồng, bán đồ thờ
langngheducdong.vn - đại tự, cuốn thư, câu đối, bộ đồ thờ cúng bằng đồng, bán đồ thờ
langngheducdong.vn – đại tự, cuốn thư, câu đối, bộ đồ thờ cúng bằng đồng, bán đồ thờ

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...