Bộ đại tự khung đồng đỏ nguyên chất 1m35, đại tự bằng đồng, đại tự đồng đỏ, giá bộ đại tự, bán bộ đại tự

4,700,000

Đại tự,hoành phi,cuốn thư,Đức Lưu Quang,khung đồng

Kích thước: 1m35.

Chất liệu: Đồng đỏ nguyên chất mẫu khung đồng thích hợp với nhà chung cư bàn thờ nhỏ.

Nội dung: Chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, có dịch tiếng Việt (theo yêu cầu).

Support

Mô tả

Bộ đại tự khung đồng đỏ nguyên chất 1m35, đại tự bằng đồng, đại tự đồng đỏ, giá bộ đại tự, bán bộ đại tự

Đại tự,hoành phi,cuốn thư,Đức Lưu Quang,khung đồng

Kích thước: 1m35.

Chất liệu: Đồng đỏ nguyên chất mẫu khung đồng thích hợp với nhà chung cư bàn thờ nhỏ.

Nội dung: Chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, có dịch tiếng Việt (theo yêu cầu).

langngheducdong.vn - đại tự, cuốn thư, câu đối, hoành phi khung đồng
langngheducdong.vn – đại tự, cuốn thư, câu đối, hoành phi khung đồng
langngheducdong.vn - đại tự, cuốn thư, câu đối, hoành phi khung đồng
langngheducdong.vn – đại tự, cuốn thư, câu đối, hoành phi khung đồng
langngheducdong.vn - đại tự, cuốn thư, câu đối, hoành phi khung đồng
langngheducdong.vn – đại tự, cuốn thư, câu đối, hoành phi khung đồng
langngheducdong.vn - đại tự, cuốn thư, câu đối, hoành phi khung đồng
langngheducdong.vn – đại tự, cuốn thư, câu đối, hoành phi khung đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...