Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường, bán bộ đại tự, giá bộ đại tự, hoành phi bằng đồng

5,900,000

Đại tự đồng đỏ – Phụng Tổ Đường.

Nội dung câu đối:

phúc ấm trăm năm tổ tiên còn để lại

Nề nếp gia phong con cháu phải giữ gìn

 Chất liệu: Đồng đỏ dầy 0.6ly thúc tay.

Nhận làm hàng đặt theo yêu cầu của khách hàng.

Support

Mô tả

Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường, bán bộ đại tự, giá bộ đại tự, hoành phi bằng đồng

Bộ đại tự cuốn thư câu đối chữ nhật bằng đồng đỏ 1m55, cao 60cm Nội dung hoành phi (bức ngang bên trên):  Phụng Tổ Đường.

Nội dung câu đối:

phúc ấm trăm năm tổ tiên còn để lại

Nề nếp gia phong con cháu phải giữ gìn

 Chất liệu: Đồng đỏ dầy 0.6ly thúc tay.

Nhận làm hàng đặt theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn - Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường
langngheducdong.vn – Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường
langngheducdong.vn - Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường
langngheducdong.vn – Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường
langngheducdong.vn - Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường
langngheducdong.vn – Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường
langngheducdong.vn - Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường
langngheducdong.vn – Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường
langngheducdong.vn - Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường
langngheducdong.vn – Bộ đại tự khung đồng đỏ 1m55, đại tự phụng tổ đường

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...