Bộ cuốn thư câu đối đồng vàng, hoành phi câu đối 1m35, câu đối ốp cột, giá bộ cuốn thư câu đối, bán bộ cuốn thư câu đối

3,650,000

Cuốn thư được chế tác theo: Mẫu songlong chầu nguyệt bằng đồng vàng. đồng dầy 0.6ly

-Cuốn thư: :Rộng 1,35m, câu đối dạng máng ốp

bộ cuốn thư thúc nổi bằng đồng lá hoa văn tinh xảo sắc nét

Nhận làm cuốn thư câu đối theo yêu cầu của khách hàng

Support

Mô tả

Bộ cuốn thư câu đối đồng vàng, hoành phi câu đối 1m35, câu đối ốp cột, giá bộ cuốn thư câu đối, bán bộ cuốn thư câu đối

Cuốn thư được chế tác theo: Mẫu songlong chầu nguyệt bằng đồng vàng. đồng dầy 0.6ly

-Cuốn thư: :Rộng 1,35m, câu đối dạng máng ốp

bộ cuốn thư thúc nổi bằng đồng lá hoa văn tinh xảo sắc nét

Nhận làm cuốn thư câu đối theo yêu cầu của khách hàng

langngheducdong.vn - cuốn thư câu đối đồng vàng, hoành phi câu đối 1m35
langngheducdong.vn – cuốn thư câu đối đồng vàng, hoành phi câu đối 1m35
langngheducdong.vn - cuốn thư câu đối đồng vàng, hoành phi câu đối 1m35
langngheducdong.vn – cuốn thư câu đối đồng vàng, hoành phi câu đối 1m35
langngheducdong.vn - cuốn thư câu đối đồng vàng, hoành phi câu đối 1m35
langngheducdong.vn – cuốn thư câu đối đồng vàng, hoành phi câu đối 1m35
langngheducdong.vn - cuốn thư câu đối đồng vàng, hoành phi câu đối 1m35
langngheducdong.vn – cuốn thư câu đối đồng vàng, hoành phi câu đối 1m35

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...