Bộ 3 bát hương đồng tam khí, giá bán bát hương đồng tam khí, đồ đồng tam khí, bát hương bằng đồng

8,500,000

Bát hương đồng đỏ, bộ 3 bát hương khảm tam khí

Kích thước: to đường kính 18cm.

nhỏ: đường kính 16cm.

Đúc đồng thủ công mỹ nghệ, khảm bạc, dùng cho bàn thờ gia tiên

Support

Mô tả

Bộ 3 bát hương đồng tam khí, giá bán bát hương đồng tam khí, đồ đồng tam khí, bát hương bằng đồng

Bát hương đồng đỏ, bộ 3 bát hương khảm tam khí

Kích thước: to đường kính 18cm.

nhỏ: đường kính 16cm.

Đúc đồng thủ công mỹ nghệ, khảm bạc, dùng cho bàn thờ gia tiên

langngheducdong.vn - bát hương khảm tam khí bằng đồng
langngheducdong.vn – bát hương khảm tam khí bằng đồng
langngheducdong.vn - bát hương khảm tam khí bằng đồng
langngheducdong.vn – bát hương khảm tam khí bằng đồng
langngheducdong.vn - bát hương khảm tam khí bằng đồng
langngheducdong.vn – bát hương khảm tam khí bằng đồng
langngheducdong.vn - bát hương khảm tam khí bằng đồng
langngheducdong.vn – bát hương khảm tam khí bằng đồng

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...