Bát hương đồng song long chầu nguyệt đúc máy, Bộ 3 bát hương đồng, giá bộ bát hương bằng đồng, bán bộ 3 bát hương

3,100,000

Bộ 3 bát hương đồng:

Bát hương to đường kính 20cm, 2 bát hương nhỏ đường kính 18cm

SP đúc khuôn cát phật nhẵn làm màu cũ đồng thau

trọng lượng của bộ khoảng 9kg.

Support

Mô tả

Bát hương đồng song long chầu nguyệt đúc máy, Bộ 3 bát hương đồng, giá bộ bát hương bằng đồng, bán bộ 3 bát hương

Bộ 3 bát hương đồng:

Bát hương to đường kính 20cm, 2 bát hương nhỏ đường kính 18cm

SP đúc khuôn cát phật nhẵn làm màu cũ đồng thau

trọng lượng của bộ khoảng 9kg.

 

lagngheducdong.vn - Bát hương đồng song long chầu nguyệt đúc máy
lagngheducdong.vn – Bát hương đồng song long chầu nguyệt đúc máy
lagngheducdong.vn - Bát hương đồng song long chầu nguyệt đúc máy
lagngheducdong.vn – Bát hương đồng song long chầu nguyệt đúc máy
lagngheducdong.vn - Bát hương đồng song long chầu nguyệt đúc máy
lagngheducdong.vn – Bát hương đồng song long chầu nguyệt đúc máy
lagngheducdong.vn - Bát hương đồng song long chầu nguyệt đúc máy
lagngheducdong.vn – Bát hương đồng song long chầu nguyệt đúc máy

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...