Bát hương đồng, Song Long Chầu Nguyệt, bát hương đồng vàng đường kính 35cm, bát hương đồng

4,800,000

Bát hương đồng: Song Long Chầu Nguyệt đồng vàng, rồng nổi
Chất liệu : Đồng Vàng, đúc đồng thủ công mỹ nghệ truyền thống
Kích thước: đường kính 35cm

Support

Mô tả

Bát hương đồng: Song Long Chầu Nguyệt đồng vàng, rồng nổi
Chất liệu : Đồng Vàng, đúc đồng thủ công mỹ nghệ truyền thống
Kích thước: đường kính 35cm

Nhận đúc bát hương đồng vàng, đồng đỏ, các kích thước theo yêu cầu của khách hàng.

langngheducdong.vn - bát hương cúng tiến đình chùa, mẫu bát hương song long chầu nguyệt đường kính 35cm
langngheducdong.vn – bát hương cúng tiến đình chùa, mẫu bát hương song long chầu nguyệt đường kính 35cm
langngheducdong.vn - bát hương cúng tiến đình chùa, mẫu bát hương song long chầu nguyệt đường kính 35cm
langngheducdong.vn – bát hương cúng tiến đình chùa, mẫu bát hương song long chầu nguyệt đường kính 35cm
langngheducdong.vn - bát hương cúng tiến đình chùa, mẫu bát hương song long chầu nguyệt đường kính 35cm
langngheducdong.vn – bát hương cúng tiến đình chùa, mẫu bát hương song long chầu nguyệt đường kính 35cm
langngheducdong.vn - bát hương cúng tiến đình chùa, mẫu bát hương song long chầu nguyệt đường kính 35cm
langngheducdong.vn – bát hương cúng tiến đình chùa, mẫu bát hương song long chầu nguyệt đường kính 35cm

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...