Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, bộ 5 chén, giá bán đồ thờ, chén rượu thờ, đồ thờ cúng, đồ trang trí bàn thờ, đồ đồng

1,200,000

Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, ấm 5 chén, ấm rượu, chén rượu thờ

Chất liệu: Đồng vàng bóng

Màu sắc: Màu vàng(hoặc mầu hun đen)

BSP: Gồm 1 ấm + 5 chén + ngai

Kích thước:

Chén (Đường kính 3cm)

Ngai cao 10cm rộng 25cm

Ấm cao 18cm

Support

Mô tả

Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, bộ 5 chén, giá bán đồ thờ, chén rượu thờ, đồ thờ cúng, đồ trang trí bàn thờ, đồ đồng

Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, ấm 5 chén, ấm rượu, chén rượu thờ

Chất liệu: Đồng vàng bóng

Màu sắc: Màu vàng(hoặc mầu hun đen)

BSP: Gồm 1 ấm + 5 chén + ngai

Kích thước:

Chén (Đường kính 3cm)

Ngai cao 10cm rộng 25cm

Ấm cao 18cm

langngheducdong.vn - Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, bộ 5 chén
langngheducdong.vn – Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, bộ 5 chén
langngheducdong.vn - Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, bộ 5 chén
langngheducdong.vn – Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, bộ 5 chén
langngheducdong.vn - Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, bộ 5 chén
langngheducdong.vn – Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, bộ 5 chén
langngheducdong.vn - Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, bộ 5 chén
langngheducdong.vn – Ấm xuyến, ngai ly, đồ thờ bằng đồng, bộ 5 chén

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về SP

Loading Facebook Comments ...