Tượng phật

Tượng Phật thích ca A di đà, tượng Phật Bà quan âm bồ tát đại thế chí, Tượng Phật Di Lạc, tượng phật mẫu chuẩn đề, tượng tây phương tam thánh, tượng thờ Thần Tài, Thổ Địa, …

Xem giỏ hàng “Quan thế âm bồ tát, tượng 18 tay, tượng quan âm bằng đồng, tượng quan âm cao 32cm đứng bằng đồng, làm màu giả cổ xanh” đã được thêm vào giỏ hàng.

Hiển thị 1–24 trong 103 kết quả